Borta bra men H E M ma bäst

Ove Sahlin

Erfarenhet

Att ha fått möjlighet att vara delaktig i omformandet av organisationer, följa individer och grupperingar under år av karriär och utveckling och ha förmånen att sammanföra och leda team av individer mot ett gemensamt mål är stort. Ur de 25 år jag åtnjutit dessa förmåner kommer de erfarenheter jag delar med mig av.

Nyfikenhet

Livets goda är att det alltid finns nya saker att lära, nya händelser att beakta och nya människor att möta och lära känna.

Affärsmässighet

Ett ingånget avtal gäller. Den som inte kan motsvara avtalets innehåll bjuder in till omförhandling. Parter i en omförhandling har att relatera till de nya förutsättningar som läggs fram. Tydlighet, tolerans och respekt är ledord.