Coaching

 Vart?

Hur?

Varför?

När?

Vem? ... jag?!

Frågorna är många, svaren få.

Ove Sahlin Management har mångårig vana av coaching på såväl individ som gruppnivå samt teoretisk och praktisk kunskap genom studier vid Psykosyntesakademin i Stockholm.

 Individuell coaching

Karriär

Genom erfarenheter från egen karriär och mentorskap under över 20 år skräddarsyr vi ett program som leder dig mot dina mål.

Se referens ...

Jobb

Att vara ofrivilligt arbetslös är en situation som över tiden förstör både ambitioner och vilja. Vi har ett upplägg som bygger på krass verklighetsanpassning och uppbyggnad av självkänslan. Tillsammans gör vi dig attraktiv på arbetsmarknaden parallellt med att vi tittar på dina visioner och lägger en plan för hur du skall nå dit.

Åter till: Första sidan  Tjänster

 Coaching av grupper

Ledningsgrupper

En ledningsgrupp är en samling människor med ansvar för en verksamhet av något slag. Ove Sahlin Management erbjuder en utmaning, ett stöd och en rik erfarenhetsbank som ledningsgruppen som helhet samt dess individer kan hämta inspiration och stöd ur.

Se referens ...

Team

Ett team är en samling roller som tillsammans har en uppgift att utföra. Oftast ställer detta höga krav på samarbete och tydlig ledning för att arbetet skall löpa på bästa sätt. Många, däribland vi, hävdar att team som arbetsform är det mest kreativa och effektiva sättet att driva utvecklingen framåt. Vi har över 25 års erfarenhet av att bygga starka team och leda dom på rätt väg.