N Y H E T E R 

2013-01-04
Ove Sahlin har per årsskiftet lämnat sitt uppdrag som verkställande direktör på Kungslador AB.

2013-01-02
Ett nytt år med nya utmaningar har tagit sin början. 
Ove Sahlin Management har några spännande projekt under planering. De förväntas komma till skarpt läge under våren. 
Angående nyårslöften hävdar Ove Sahlin följande: "Att avlägga nyårslöften är som att budgetera, det enda du vet är hur det inte kommer att bli. En annan likhet är att bägge har en förmåga att tränga undan nyfikenhet och kreativitet, ett slaviskt tänkande föds, och det har ingen nytta av.
Men ett stort mått av styvnackad strukturentusiasm är något jag varmt kan rekommendera!"

2012-12-19
Snön faller stilla utanför kontorets fönster i Vänge. Småfåglarna flockas kring talgbollen i det urgamla äppelträdet, bevakade av huskatten Månsus. Knastret från kaminen blandas med doften av glögg och kycklingen som ligger och gonar sig i lergrytan tillsammans med lök, morötter och en bunt örter. 
"Den uppkomna situationen påkallar en omedelbar GOD JUL & GOTT NYTT ÅR-hälsning till alla våra kunder och vänner!" kommenterar Ove Sahlin det inträffade.

2012-08-02
Kungslador AB tar aktiv del i Medeltidsveckan i Visby genom att öppna Wärdshuset Klosterlängan Fransicskanermunkarnas dormitorie invid St Karins ruin, Stora Torg. "Ett mycket intressant projekt med målet att bli årligen återkommande" kommenterar Ove Sahlin satsningen.

2012-07-20
Kungslador AB visar ett starkt förbättrat resultat efter de första sex månaderna. "Våra satsningar på organisation, struktur och kontroll ger resultat redan efter några månader. Försäljningen är liksom för resten av den Gotländska restaurangbranchen denna sommar. vikande men i vårt fall är det endast marginellt." kommenterar Ove Sahlin delårsrapporten.

2012-06-25
Vid ett möte idag utnämnde Kungslador AB's styrelse Ove Sahlin till Verkställande direktör. Ove rapporterar till styrelsens ordförande Helena Bloom. 

2012-06-22
Ove Sahlin går in i Kungslador AB via sitt holdingbolag Vängeladan AB.
"Kungslador AB har en god potential och ligger väldigt rätt i tiden när det gäller utbud och miljö. Företagets utbud följer LEVA-konceptet vilket borgar för god kvalitet i den upplevelse gästerna får när de besöker oss.
Under våren och försommaren har vi varit involverade i ett intensivt arbete med Kungslador AB's organisation och ekonomi. Nu är de nya rutinerna i full produktion och företaget är väl rustat inför högsäsongen." kommenterar Ove Sahlin investeringen.

2012-04-27
Ove Sahlin Management  finns på plats när 2conciliates modelleringsforum 2012 går av stapeln i Karlstad kommande vecka. "Ett utvecklande evenemang för såväl affärerna som hantverket processmodellering" säger Ove Sahlin till nyhetssidan.

2012-03-17
Ove Sahlin Management är medlem i Företagarna Gotland. Engagemanget inbegriper även en plats som ledamot i styrelsen. 

2012-02-29
Rekommendation! Henrik Bergqvist, Department of Doing, har i boken "Tio sanningar om affärsutveckling" sammanfattat sina erfarenheter och tankar kring detta mycket fascinerande område. "En liten bok med stort innehåll. Utmärkt som bränsle för kreativiteten och ett gott stöd för förståelsen av affärsutvecklingsprocessen. Köp den!" kommenterar Ove Sahlin utgåvan.

2012.02-03
Ove Sahlin Management har idag lagt ett anbud på "Jobbcoaching" hos Arbetsförmedlingen. Uppdragsgivare kommer att vara Arbetsförmedlingen i Visby. "Att ge människor som kommit utanför arbetsmarknaden av ett eller annat skäl hjälp att få jobb eller starta eget är en god sak. Dessutom är detta vårt första egentliga insteg på den Gotländska marknaden." kommenterar Ove Sahlin anbudet.

2012-02-02: 15.00
Alla problem och göromål runt bytet av leverantör av domän, hemsida och mail är nu klara. We're LIVE!

2012-02-02: 09.30:
Vår maillåda "kontoret@ovesahlinmanagement.com" har legat nere något dygn. Nu är den uppe i full drift hos den nye leverantören Yola. Har du fått svar att lådan inte finns, maila igen så kommer det fram.
Nu återstår bara att hämta över mailhistoriken. Vi har förhoppningar om att detta skall vara klart redan i eftermiddag.

2012-01-27

Vi byter leverantör av domän och hemsida. Flytten till Yola har börjat och vi ber om överseende med eventuella problem med hemsida och mail.

Ett stort tack till Hemsidemaskin för det gågna året!

2012-01-10
Ove Sahlin Management och 2consiliate Business Solutions AB, utvecklare av processmoduleringsverktyget 2c8, har idag kommit överens om samarbete. Överenskommelsen omfattar konsulting och försäljning. "Att ha samarbete med tillverkaren av det bästa processmoduleringsverktyget på marknaden är ett stort steg framåt för verksamheten" kommenterar Ove Sahlin överenskommelsen. 

2011-12-06
Uppdraget att implementera de nya rollerna och rutinerna hos Kund och Trafikservice på Keolis Sverige AB avslutades på tid och kostnad.  Projektet har även etablerat rutiner för fortsatt utveckling av rutiner och roller enligt SIQ-modellen. Organisationen fortsätter nu detta arbete på egen hand.

2011-10-06
Det, per 2011-09-20, överskomna uppdraget på Keolis Sverige AB har idag definierats och fått startdatumet 2011-10-07. Uppdragsgivaren Pelle Johansson, chef för Kund- och Trafikservice, ser uppdraget som en naturlig fortsättning på det arbete som gjordes under sommaren.

2011-09-20
Ove Sahlin Management har idag tackat ja på en förfrågan från Keolis Sverige AB angående rådgivning och stöd vid implementeringen av Kund- och Trafikservice nya organisation. Uppdraget omfattar 180 timmar med en beräknad start sista veckan i September 2011.

2011-09-13
Ove Sahlin Management har idag inlett ett samarbete med V.I.S.E. inom området analys och beskrivningar av processer. Samarbetet förväntas bredda parternas produkt- och tjänsteutbud samt marknadsexponering.  
V.I.S.E. är ett konsultföretag som VISUALISERAR processer, INSPIRERAR medarbetare, STRUKTURERAR verksamheter och EFFEKTIVISERAR organisationer.

2011-09-09
Ove Sahlin Management avslutar uppdraget hos Kund- och Trafikservice på Keolis Sverige AB på tid och kostnad.
"- Keolis Sverige AB går en mycket intressant höst till mötes och det har varit givande att få vara del i uppbyggnaden av den nya organisationen" summerar Ove Sahlin uppdraget.

2011-08-31
Ove Sahlin Management har idag avslutat insatsen hos Hotell Gute AB i Visby. Uppdraget har fallit väl ut och är landat på tid och kostnad.

2011-07-16
Keolis Sverige AB har beslutat utnyttja rätten till en optionsmånad enligt avtalet tecknat i Maj 2011. Förlängningen innebär att Ove Sahlin Management kommer att följa de nya enhetliga rutinerna in i den nya organisationen som träder i kraft 2011-08-22.

2011-06-20
Ove Sahlin Management anlitar Milton Gradin, Art Directive Sverige, för att förbättra den grafiska profilen. Arbetet påbörjas under sensommaren och förväntas vara klart i höst.

2011-06-10
Ove Sahlin Management tar aktiv del i projektet Vänge-Guldrupe-Buttle Fiber genom att inneha ordförandeposten i den ideella föreningen som driver projektet. Att få ut fiber i socknarna är en god sak, inte minst för företagarna. Att genomföra detta i form av förening är mycket kostnadseffektivt vilket ger de flesta sockenbor ekonomisk möjlighet att ansluta sig. Stödjande i detta och andra liknande projekt på ön är bl. a. Leader Gotland och Region Gotland.

2011-05-13
Keolis Sverige AB har idag tackat ja på en offert från Ove Sahlin Management angående framtagande av nya enhetliga rutiner för trafikkledning och kundinformation inför starten av nya trafikområden i Augusti 2011. Offerten löper på tre månader med option på en fjärde månad.

2011-05-05

Hotell Gute AB och Ove Sahlin Management har tecknat ett avtal angående hjälp med kundnöjdhet och administrativa åtaganden som löper fram till och med Augusti 2011.