"Småföretagarkontoret är en produkt som alla småföretagare borde ha i någon form. 

Att kunna ta del av Ove Sahlin Managements erfarenheter och kunnande till ett mycket rimligt pris och dessutom få hjälp med bokföringen är en bra affär i alla delar." 

 


Leif Rosengren är ägare och grundare av Ocean Eye Sweden som designar och 

tillverkar kamerahöljen för 

undervattensbruk till film och tv-industrin.

 Åter till: Första sidan  Referenser