Processer 

Vi är övertygade om följande:

- en bild säger mer än tusen ord. 

- delaktighet ger engagemang.

- den enda konstanten är förändring. 

 Därför rekommenderar vi våra kunder att:

- ha tydliga processbeskrivningar som bas för verksamheten.

- utveckla verksamheten med hjälp av work-shops och i projektform där berörda medarbetare är aktivt delaktiga i förbättringsprocessen.

- bygga in metodik, typ SIQ, i sina rutiner och processer som säkerställer kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.

Ove Sahlin Management har kompetens att leda och driva arbetet längs hela kedjan, från vision till produktion. Oftast finns redan delar av kedjan, då skarvar vi på med det som saknas och hjälper till att implementera och följa upp de förändringar som gjorts.

Vi arbetar enligt metodiken MBM-konceptet och är medlem i MBM-Network.


 Åter till: Första sidan  Tjänster