R E F E R E N S E R

Coaching: Ledning & karriär

 Jag kan varmt rekommendera Ove för liknande uppdrag."

Läs Ordförande Jan Blomgrens referens här ...

Anneli Sundevall

Egenföretagare och Trafikledningschef.

"Great Results, Good Value, High Integrity"

Organisation & process

Kommer snart ... 

Småföretagarkontoret