T J Ä N S T E R 

Processer 

 Allt vi människor gör kan åskådliggöras som processer. Styrkan i att visualisera en process, framtagen av de som verkar i den och utifrån den analysera och förbättra organisation och verksamhet är oerhörd. 

Läs mer >>

Coaching 

 Vi behöver alla utmanas och stöttas för att utvecklas. 

Vi arbetar med individer och grupper i företag, föreningar och individuellt.

Läs mer >>

Småföretagarkontoret 

 Som småföretagare har man sällan tid eller råd att unna sig den hjälp och det stöd man skulle behöva. Därför har vi tagit fram en produkt som, på ett pris och tids-effektivt sätt, ger småföretagaren tillgång till den erfarenhet och kunskap vi har. 

Läs mer >>